โรงเรียนวัดทัพหมัน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

Wadthupman school

Office of UthaiThani primary Education Service arae 2
โรงเรียนวัดทัพหมัน สพป.อุทัยธานี เขต 2ปรัชญาประจำโรงเรียน
การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Education for Absolute Human Being


Comments